Energy

CLIC Strateginen tutkimus ja innovaatioagenda (SRIA)

Strateginen tutkimus- ja innovaatioagenda (SRIA) alkaa olla sisällöltään valmis.

Energia teemaryhmän painopistealueet tästä alkaen ovat hiilidioksidin hyödyntäminen ja vedyn valmistus ja käyttö raaka-aineena tai energialähteenä; vähähiilisen/hiilineutraalin teollisuuden ratkaisut; energian (sähkö ja lämpö) varastointi, biopolttoaineet ja bioenergia sekä regulaatio, markkinamekanismit ja uudet (digitaaliset) palvelut.

Lisätietoja: pia.saari@clicinnovation.fi, +358 40 1949 932

Menu