ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT– sää-ja ympäristötiedon älykkäiden palveluiden ekosysteemit seminaari 16.8.2019 aineisto saatavilla

Cityzer-hankkeen loppuseminaari ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT– sää-ja ympäristötiedon älykkäiden palveluiden ekosysteemit seminaari pidettiin 16.8.2019 etelärannasta. Loppuseminaarissa oli mukana myös edustajat HAQT- ja HOPE-hankkeista. Seminaarin avasi Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka kertoi Helsingin kaupungin ilmastotavoitteista. Kiitämme puhujia ja osallistujia aktiivisuudesta. Kaikki esitykset löydät täältä:

Cityzer sää- ja ympäristötiedon älykkäiden palveluiden ekosysteemi

Helsingin kaupungin terveiset

Hope hanke

Ilmanlaadun älykäs mallintaminen kaupunkiympäristössä

Ilmanlaatututkimuksesta kv.-näkökulma

Liikenteen hiukkaspäästöt kaupunkiympäristössä

Pienhiukkasaltistuksen reaaliaikainen mittaus

Smart and Breathable Cities

Smart city tietojärjestelmät

Sää- ja ilmalaatutiedon tarve yrityksissä ja business mallit

Uudet ilmanlaatumittaukset ja -mallinnukset hyötykäyttöön

Uutta ympäristöpositiivista liiketoimintaa datasta