Ruokapakkaamisen tulevaisuuden visiot.

Ruokapakkaamisen tulevaisuuden visiot

Laaja joukko arvoketjun toimijoita loi ruokapakkaamisen tulevaisuuden visiot 4Recycling-ekosysteemihankkeen ja Package Heroesin visiotyöpajassa toukokuussa.

Millainen on tulevaisuuden ruokapakkaus? Ruokapakkaamisen visioita luotiin 19.5. yritysten ja muiden sidosryhmien yhteisessä verkkotyöpajassa pohjaksi ruokapakkaamisen tiekarttatyölle Suomessa. Tulokset summaa tämän uutiskirjeen vieraskynäkirjoitus.

Visioita luotiin niin kierrätyksen kuin pakkausten materiaalienkin näkökulmista, mutta työssä huomioitiin myös radikaalit visiot “jostain ihan muusta”. Ruokapakkaamiseen vaikuttavista trendeistä merkittävimpinä nähtiin muun muassa ilmastonmuutos, kulutuskäyttäytymisen muutos sekä ruokahävikin ja pakkausmuovin vähentäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten trendit voivat vaikuttaa ruokapakkausten tulevaisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Ruokapakkausten tulevaisuuden visiotyö tuotti eri näkökulmista laajalla sidosryhmäjoukolla mielenkiintoisen kattauksen visioita, jotka tulevat tukemaan sekä tiekarttatyötä, että organisaatioiden omaa strategiatyötä.

@Package-Heroes jatkaa työtä muodostamalla erilaisia tulevaisuuspolkuja ja CLIC Innovation kokoaa tulosten pohjalta 4Recyclingin puitteissa yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tekemään tarvittavaa yhteistutkimusta TKI-projekteissa, jotta tulevaisuuden visiot ovat mahdollisia toteuttaa.