Etsimme yrityksiä mukaan hyödyntämään teollisuuden sivuvirtoja ja rakentamaan uutta liiketoimintaa CEP (Circular Economy Service Platform) -alustalle

CLIC Innovation on yhdessä omistajayritystensä kanssa kehittänyt ja toteuttanut ensimmäisen version CEP-alustasta, jolla teollisuuden sivuvirtoja voidaan tehokkaasti hyödyntää ja siten synnyttää uutta liiketoimintaa. CEP-alusta on kehitetty ja sitä on testattu prosessiteollisuuden sivuvirroilla Suomessa. Etsimme nyt uusia yrityksiä mukaan sivuvirtojen hyödyntäjiksi, konseptia ja alustaa kehittämään sekä teollisuutta tuomaan omat sivuvirtansa alustalle.

Kiertotalous tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia vähentää materiaalien käytön ympäristövaikutuksia pidentämällä niiden elinkaarta ja kierrättämällä arvokkaita osia. Kiertotalous ei kuitenkaan ole vain materiaalien tehokkaampaa käyttöä ja kierrätystä, vaan se vaatii myös aivan uusia liiketoimintamalleja ja tapaa toimia. Nämä uudet alustatalouden mallit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle.

Suurin taloudellinen potentiaali on juuri teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisellä. Haastetta hyödyntämiselle tuo virtojen hajautuminen ja niiden hallinnan puuttuminen. Tämä tarkoittaa, että potentiaalisia asiakkaita ei tavoiteta ja näin ollen sivuvirtojen arvoverkko ei toimi tehokkaasti. Tämä siitä huolimatta, että tehokkaalla sivuvirtojen hyödyntämisellä voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa.

CLIC Innovation etsii nyt CEP-alustasta kiinnostuneita yrityksiä kehittämään CEP-alustaa, tuomaan alustalle uusia hyötykäyttömenetelmiä ja rakentamaan uutta liiketoimintaa teollisuuden sivuvirtojen ympärille. Jos haluatte olla mukana tulevaisuuden muutoksessa, tehdä yhteistyötä osaavien partnereiden kanssa liiketoiminta-alustalla ja synnyttää uuden lisäarvoatuovan klusterin, tarjoaa CEP, Circular Economy Service Platform  modulaarisen ja integroidun pilvipalvelun uuden liiketoiminnan pohjaksi.

Lisätietoa CEP:stä https://clicinnovation.fi/project/cep/

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:  Pirjo Kaivos pirjo.kaivos@clicinnovation.fi tai Pia Salokoski pia.salokoski@clicinnovation.fi