Kevään CLIC Innovation ProjektiBoosteriprosessi käynnistyy jälleen/CLIC Innovation Spring Project Booster process starts again

SAVE THE DATES: Kevään CLIC Innovation ProjektiBoosteriprosessi käynnistyy jälleen

ProjektiBoosteriprosessin tavoitteena on vuosittain tunnistaa valituissa teemoissa uusia kehitys- ja tutkimushaasteita. Haasteiden tunnistamisen jälkeen yhteisesti valitut potentiaalisimmat kehitysideat viedään hankevalmisteluun.

Tämän kevään teemoiksi ovat valikoituneet energia, vesiteema ja 4Recycling-ekosysteemihankkeen vaikeasti kierrätettävän muovin kierrätys ja muovia korvaavien biopohjaisten tuotteiden haasteet.

Aikataulu kevään ProjektiBoosterille on seuraava:

  • Maanantaina 30.3. Design Sprint (klo 10 -15) – ilmoittaudu tästä
  • Torstaina 14.5. Työpaja 1 (klo 10 -15)
  • Perjantaina 5.6. Työpaja 2 (klo 10 -15)

ProjektiBoosteripalvelu on avoinna CLIC:in vuosimaksua maksaville osakkaille sekä partnereille ja 4Recycling-ekosysteemissä toimiville yrityksille.

Lisätietoa ProjektiBoosterista: tiina.laiho@clicinnovation.fi.

Lisätietoa 4Recyling-ekosysteemihankkeesta: https://clicinnovation.fi/project/4recycling/

———————————————————————————————————————–

SAVE THE DATES: CLIC Innovation Spring Project Booster process starts again

The target for our yearly Project Booster process at CLIC Innovation is to identify new development and research challenges in selected themes. The most potential challenges selected will then be further developed into project ideas and applications.

This spring our themes are energy, water and 4Recycling ecosystem related themes. In 4Recycling topics range from replacing non-recyclable plastics with biobased products to more efficient recycling processes.

Timetable for Project Booster is as follows:

  • Monday 30.3. Design Sprint (10 am – 3 pm) – register here
  • Thursday 14.5. workshop 1 (10 am – 3 pm)
  • Friday 5.6. workshop 2 (10 am – 3 pm)

Project Booster is open to all CLIC owner organizations and partners paying yearly membership fee and companies operating in the 4Recycling ecosystem.

More information about Project Booster: tiina.laiho@clicinnovation.fi

More information about 4Recycling ecosystem project: https://clicinnovation.fi/project/4recycling/

Menu