Hankeuutisia

Olemme mukana useissa biotalouden, energian ja kiertotalouden hankkeissa. Lue lisää rahoittajan käsittelyssä ja työn alla olevista hankkeistamme!

Käsittelyssä tai työn alla olevat hankkeet

Rahoittajan käsittelyssä olevat hankkeet
 • Highly optimized energy system (HOPE). Lue lisää
 • Innovative Small Hydropower in Central Asia (ISHCA) CLIC on syksyn alussa osallistunut kansainvälisen energiaprojektin valmisteluun yhdessä 12 muun osapuolen kanssa. Projektilla edistettäisiin energiajärjestelmän murrosta teknologisten innovaatioiden kautta. Valtioiden rajat ylittävien uusiutuvien energiaresurssien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö on vahvasti läsnä tässä projektiehdotuksessa, jonka nimi on “Innovative Small Hydropower in Central Asia” eli ISHCA. Se osallistuu Euroopan komission Horizon2020-ohjelman hakuun LC-SC3-RES-34-2020.

  CLIC tarjoaa projektiin erikoisosaamista kokonaisvaltaisesta viestinnästä. Tämä tarkoittaa työskentelyn fasilitoimista sen alusta loppuun niin, että sidosryhmien sitouttamisen kautta saadaan tuloksia, joiden popularisointi on lopulta yksinkertaista ja jotka painavat vaikuttajaviestinnässä.

  Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä vastaavan kaltaisissa laaja-alaisissa hankkeissa, jotka tähtäävät energiamurrosten eteenpäin sysäämiseen, ota yhteys Minna Näsmaniin.
Työn alla olevat hankkeet
Biotalous
 • BBI-2020-SO2-R2/ Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value applications
 • Biotalouden teemoissa on menossa kaksi hankevalmistelua: 1) Biokomposiitit ja niiden kierrätys sekä 2) Biopohjaiset sideaineet. Molemmissa hankevalmisteluissa julkisen tutkimuksen ydintä määritellään parhaillaan yritysten tarpeita vastaavaksi. Kutsumme teemoista kiinnostuneita yrityksiä mukaan kehittämään yhteistyössä uusia ratkaisuja, määrittelemään sisältöjä ja siten kumppaniksi TKI-hankkeeseen!Jos aiheet kiinnostavat, ole yhteydessä Teija Laitiseen, teija.laitinen@clicinnovation.fi.

  Hankevalmistelut toteuttavat CLICin biotalouden tutkimus- ja innovaatioagendaa sekä tukevat 4Recycling-ekosysteemin tavoitteita löytää korvaavia tuotteita fossiilipohjaisille raaka-aineille.

  Yllämainituista hankevalmisteluista toinen liittyy uusien biopohjaisten sideaineiden kehittämiseen erityisesti paperin ja kartongin pinnoitukseen ja barriereihin sekä puutuotteiden liimoihin ja lisäaineisiin. Jo hankevalmistelussa tunnistetun sisällön lisäksi yritykset hakevat nyt erityisasiantuntemusta biopohjaisten sideaineiden vesidispersioiden hallitusta valmistamisesta paperi- ja kartonkisovelluksissa. Onko sinulla asiantuntemusta vesipohjaisten polymeeridispersioiden valmistuksesta? Indikoithan osaamisesi lähettämällä yhden sliden yhteenvedon asiantuntemuksestasi ja tutkimusideastasi. Voit halutessasi lisätä mukaan myös sopivan julkaisun.

  Lähetäthän materiaalisi osoitteeseen teija.laitinen@clicinnovation.fi viimeistään 11.9.

  Yhteenvedot käydään lävitse ja sopivat asiantuntijat kutsutaan jatkokeskusteluihin, mikä voi johtaa liittymiseen projektivalmisteluun ja yhteistyöhön.

  Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä teija.laitinen@clicinnovation.fi, 040 529 5886. Tätä hakuilmoitusta osaamisesta voi välittää edelleen sopivalle asiantuntijalle organisaatiossasi.
Kiertotalous
 • "Veden kiertotalous teollisissa prosesseissa" Hankevalmistelu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tavoitteena on saada co-innovation projektisuunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä.Lisätietoja: Pirjo Kaivos, pirjo.kaivos@clicinnovation.fi ja Pia Salokoski, pia.salokoski@clicinnovation.fi
Energia
 • Green and efficient production of hydrogen and cost-efficient utilization of CO2Valmisteltavassa co-innovation-hankkeessa pyritään tutkimaan ja kehittämään vihreän vedyn valmistusta, löytämään uusia menetelmiä ja parantamaan olemassa olevien tehokkuutta. Myös vedyn hyödyntäminen eri toimialoilla, kuljetus ja varastointi ovat valmistelussa mukana. Hiilidioksidin osalta kehitetään myös uusia talteenottomenetelmiä, hyödyntämispolkuja ja kiertotaloutta. Lisäksi valmistelussa olevassa hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden yhteystuotantolaitoksen edellytyksiä; Mikä on potentiaalisian ja arvokkain tuote (tuotemix) missäkin olosuhteessa. Myös regulaation tilannetta ja kehitysnäkymiä tarkastellaan ja vaikutuksia mallinnetaan.Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Pia Salokoskeen, pia.salokoski@clicinnovation.fi.
 • Electrification and energy efficiency improvement of industrial processes Tässä teollisuuden sähköistämiseen liittyvässä hankevalmistelussa tutkitaan sähköavusteista polttoprosessia. Valmistelussa oleva co-innovation projekti keskittyy hybridiratkaisuihin sähköllä kuumennettavan rumpu-uunin ja sähköavusteisen polttoprosessin T&K&I työssä. Hankkeessa tehdään myös teknis-taloudellista laskentaa ja pyritään uusiin automaatioratkaisuihin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Pia Salokoskeen, pia.salokoski@clicinnovation.fi.
Menu