Muutoksia ProjektiBoosterin ajankohtaan/Changes to the dates for ProjectBooster

Hyvä yhteistyökumppanimme,

olemme saaneet useilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta viestiä, että osallistumista kokouksiin ja työpajoihin on rajoitettu lähiviikkoina koronaviruksen takia. Onnistumisen kannalta ProjektiBoosteri-hankevalmistelutyöpajat edellyttävät fyysistä osallistumista ja sen vuoksi olemme päätyneet siirtämään ProjektiBoosterin aloitusta eteenpäin siten, että ensimmäinen designtyöpaja järjestetään 14.5. Alunperin tässä piti olla ProjektiBoosterin työpaja II.

Uusi aloitusajankohta on 14.5. torstaina klo 10 – 15 (paikka Eteläranta 10).

30.3. aloitus designtyöpajalla on siis peruttu.

Pahoittelemme muutosta ja toivomme uuden ajankohdan sopivan kaikille paremmin.

Työpajojen uudet aikataulut löytyvät alla olevasta viestistä.

Terveisin

CLIC Innovation tiimi

—————————————————————

Dear partner,

We have received a lot of feedback from our partner companies and research institutions that there are now restrictions to attend meetings and workshops that require physical attendance. For our ProjectBooster project preparation success it is essential that we are able to work together physically in one location, hence we are now postponing our design workshop to later date.

The new timing for ProjectBooster design workshop is now 14.5.2020 Thursday at 10 am – 3 pm (place Eteläranta 10).

30.3. Monday design workshop is hence cancelled.

We hope the change does not cause you too much inconvenience and the new timing works better for you all.

The new dates for the workshops can be found in the message below.

Kind regards,

CLIC Innovation team

—————————————————————

Kevään CLIC Innovation ProjektiBoosteriprosessi käynnistyy jälleen ja uudistuu tänä keväänä

Projektiboosteriprosessin tavoitteena on vuosittain tunnistaa valituissa teemoissa uusia kehitys- ja tutkimushaasteita. Haasteiden tunnistamisen jälkeen yhteisesti valitut potentiaalisimmat kehitysideat viedään hankevalmisteluun.

Tämän kevään teemat ovat muodostuneet seuraavasti:

 • Energia-teemassa on strategiatyöstä jatkotyöstetty kaksi hanketta: 1) Green and efficient production of hydrogen and cost-efficient utilization of CO2 ja 2) Electrification and energy efficiency improvement of industrial processes
 • Vesiteemaan ilmoittautuneet partnerit valitsevat 17.3. pidettävässä työpajassa vesiteemasta ProjektiBoosteriin menevät hankeideat. Lisätietoja Pirjo Kaivokselta. Hankeideoista viestitään heti 17.3. työpajan jälkeen.
 • 4Recycling-ekosysteemin työpajasta ja jatkotyöstöstä on valikoitunut kaksi hankeideaa ProjektiBoosteriin:
 1. Puupohjaiset sidosaineet (“binderit”)

Erilaisia sidosaineita käytetään laajasti esimerkiksi puutuotteiden liimauksessa tai kartonkituotteiden pinnoittamisessa. Monet nykyisin käytettävistä sidosaineista ovat fossiilipohjaisia polymeerejä. Vahvistaessaan tuotteidensa kestävyyttä, teollisuus hakee sidosaineille biopohjaisia vaihtoehtoja, joiden ominaisuudet ovat parempia kuin vastaavien fossiilipohjaisten ratkaisujen. Huomioiden Suomen johtava asema sekä vahva osaaminen metsäpohjaisessa biotaloudessa, erityisesti uudet puupohjaiset sidosaineet ovat fokuksessa.

 1. Biokomposiitit

Muovipohjaiset tai ei-luonnonkuitupohjaiset komposiitit dominoivat tällä hetkellä komposiittimarkkinaa. Jotta erilaisten sovellusalueiden tarpeet saadaan täytettyä kestävästi, tarvitaan uusia biopohjaisia komposiitteja, joilla on paremmat ominaisuudet, ulkonäkö sekä optimoidut prosessointimenetelmät verrattuna fossiilipohjaisiin vaihtoehtoihin. Uusia materiaaleja ja niiden yhdistelmiä tarvitaan, kuitenkin siten, että huomioidaan koko tuotteen elinkaari. Sivuvirtojen ja jätevirtojen hyödyntäminen voi avata uusia kestäviä vaihtoehtoja tuotantoon. Yksi tutkimuksen kärjistä tulee olemaan biokomposiittien kierrätysreitit. Spesifit sovellusalueet valitaan yritysintressin perusteella.

Miettikää organisaatioistanne jo valmiiksi sopivat henkilöt yllä oleviin aiheisiin.

Olemme uudistamassa ProjektiBoosteri-prosessia tänä keväänä ja saatte mahdollisesti teemoihin liittyviä ennakkotehtäviä ennen ensimmäistä työpajaa.

Aikataulu kevään projektiboosterille on seuraava:

 • Torstaina 14.5. Design Sprint  (klo 10 -15) – ilmoittaudu tästä!
 • Perjantaina 5.6. Työpaja 1 (klo 10 -15)
 • Torstaina 20.8. Työpaja 2 (klo 10 – 15)

Projektiboosteripalvelu on avoinna CLIC:in vuosimaksua maksaville osakkaille sekä partnereille ja 4Recycling-ekosysteemissä toimiville yrityksille.

Lisätietoja ProjektiBoosterista: tiina.laiho@clicinnovation.fi.

Lisätietoa 4Recyling-ekosysteemihankkeesta: https://clicinnovation.fi/project/4recycling/

——————————————————————————————————————-

CLIC Innovation Spring ProjectBooster process starts again and the process will be renewed

The target for our yearly ProjectBooster process at CLIC Innovation is to identify new development and research challenges in selected themes. The most potential challenges selected will then be further developed into project ideas and applications.

The themes for this spring have been selected as follows:

 • Two projects from the Energy strategy work: 1) Green and efficient production of hydrogen and cost-efficient utilization of CO2 ja 2) Electrification and energy efficiency improvement of industrial processes
 • Partners that have joined the Water theme will select the themes for ProjectBooster in the workshop that will be held on 17 March. More information from Pirjo Kaivos. The project ideas will be communicated right after the 17 March workshop.
 • Two project ideas from the 4Recycling-ecosystem workshop and further processing have been selected for ProjectBooster:
 1. Wood-based binders

Different binders are widely used in for example gluing in wood products or enhancing the surface properties of paperboards. Many of these currently utilized binders are polymers made out of fossil raw materials. To reinforce the sustainability approaches, industry is looking for bio-based alternatives which even have improved properties compared to existing fossil-based binders. Taking into account the industry leadership and strong know-how for forest-based raw materials, wood-based binders will especially be in focus.

 1. Biocomposites

Markets are currently dominated by the plastics or non-natural fibre composites. New biocomposites with an attractive appearance, better long-term and short-term properties and optimized processing are needed to meet the demands of different application areas. New materials and their combinations are targeted taking into account the circularity potential of biocomposites in market. Different side-streams or waste streams as a source of raw material can offer new, sustainable ways for production. Development of the recycling routes for biocomposites is one of the key aspects of this study. Specific application areas will be decided based on the interest of participating industry.

Please select the most suitable persons in your organizations already beforehand for the above mentioned projects/project ideas.

ProjectBooster process will be renewed this spring and you may receive tasks related to the themes before the first workshop.

Timetable for project booster is as follows:

 • Thursday 14.5. Design Sprint (10 am – 3 pm) – register here
 • Friday 5.6. Workshop 1 (10 am – 3 pm)
 •  Thursday 20.8. Workshop 2 (10 am – 3 pm)

ProjectBooster is open to all CLIC owner organizations and partners paying yearly membership fee and companies operating in the 4Recycling ecosystem.

More information about ProjectBooster: tiina.laiho@clicinnovation.fi

More information about 4Recycling ecosystem project https://clicinnovation.fi/project/4recycling/

Menu