Tule mukaan CLICin ekosysteemipalvelujen piiriin

Toimitko biotalouden, kiertotalouden tai uusien energiaratkaisujen parissa? Oletko kiinnostunut kehittämään ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa? Etsitkö uusia teknologioita, uutta osaamista, tutkimustietoa tai liiketoimintamahdollisuuksia näissä teemoissa?

Tervetuloa mukaan luomaan uutta liiketoimintaa yhteistyössä johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa! Yhteiskehittämällä parempia tuotteita ja palveluja voimme luoda yhdessä kestävää kasvua ja tuottaa ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Palvelumme tarjoavat sinulle mahdollisuuden

 • verkostoitumiseen Suomessa ja kansainvälisesti toimialan sisällä, poikkitoimialaisesti sekä yritysten että tutkimuslaitosten kanssa
 • osallistua mukaan CLICin uusiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja niiden suunnitteluun
 • olla mukana CLICin rakentamissa hankekonsortioissa​
 • hyödyntää CLICin tarjoamaa tukea konsortiosopimusten laatimisessa
 • saada ajankohtaista tietoa teemojen tapahtumien kautta
 • osallistua teemaryhmä- ja ekosysteemitoimintaan (4Recycling, GreenE2)
 • vaikuttaa yhteiseen tutkimus- ja innovaatiostrategiaan ja sitä kautta yhteisiin toimenpiteisiin
 • hakea uusia ideoita ja inspiroitua uusista näkökulmista erilaisissa CLICin tapahtumissa
 • verkostoitua myös uusien innovatiivisten startup ja SME yritysten kanssa​
 • hyödyntää CLICin tarjoamia työkaluja ekosysteemien ja hankkeiden rakentamiseen ja hallinnointiin

Jos yrityksesi tai tutkimuslaitoksenne on kiinnostunut tulemaan mukaan CLICin toimintaan niin vaihtoehtoina on kaksi erilaista osallistumismallia.

VAIHTOEHTO 1

Yritys tai tutkimusorganisaatio voi valita vuosipalvelun, joka avaa pääsyn mukaan kaikkeen toimintaan CLICissä:

TKI-strategioiden (SRIAt =strategic research and innovation agenda) muodostus- ja vaikuttamistoiminta:

 • Olet mukana osallistumassa CLICin toimeenpanemaan teemaryhmätoimintaan sekä vaikuttamassa teemakohtaisten agendojen ja toimintasuunnitelmien määrittelyyn

Uudet ideat –toiminta:

 • Inspiroidu uusista näkökulmista ja hae ideoita CLICin tapahtumista. Verkostoidu uusien ja innovatiivisten yritysten kanssa StartUp- ja SME-tapahtumissamme. Hae uusia ideoita liiketoimintaasi ja tutkimukseen osallistumalla opiskelijoiden kanssa järjestettäviin CLIC Challenge Camp -kampanjoihin.   

Ekosysteemitoiminta:

 • Osallistu CLIC:in fasilitoimiin ekosysteemihankkeisiin (mm. 4Recycling, Green E2)
 • Hyödynnä ja pilotoi CLICin tarjoamia työkaluja ekosysteemien rakentamiseen ja hallinnointiin

Hankevalmistelutoiminta:

 • Osallistu yhteistä strategiatyötä (SRIA) tukevien yhteishankkeiden suunnitteluun kussakin teemassa
 • Ole mukana CLICin rakentamissa hankekonsortioissa
 • Hyödynnä CLICin tarjoamaa tukea konsortiosopimusten laatimisessa

VAIHTOEHTO 2

Vaihtoehtona laajalle osallistumiselle on osallistuminen ainoastaan yrityksen/tutkimuslaitoksen itsensä valitsemiin hankkeisiin, joiden valmistelutyöstä organisaatiolta veloitetaan hankekohtainen valmistelumaksu sekä komissiomaksu, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankevalmistelumaksu avaa pääsyn aina yhden hankkeen valmisteluun ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa kyseisen hankkeen sisältöön. Hankekohtainen osallistumismalli rajaa partnerin kuitenkin ulos muusta CLICin toiminnasta.

Lisätietoa palvelumalleista ja -maksuista saat ottamalla yhteyttä:

tiina.laiho@clicinnovation.fi, +358 400 854 888