Tule mukaan CLICin ekosysteemipalvelujen piiriin

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan biotalouden, kiertotalouden ja uusien energiajärjestelmien tutkimus-ja kehittämishankkeisiin sekä luomaan yhteistä TKI-strategiaa aiheiden ympärille?

Siirrymme 1.1.2020 alkaen noudattamaan uutta palvelumallia, jonka keskeinen sisältö on, että CLICin toimintaan osallistuminen on jatkossa avointa paitsi osakkaillemme myös CLICin osakaskunnan ulkopuolisille organisaatioille vuosimaksun suorittamalla. 

Jos yrityksesi tai tutkimuslaitoksenne on kiinnostunut tulemaan mukaan CLICin toimintaan niin vaihtoehtoina on kaksi erilaista osallistumismallia.

VAIHTOEHTO 1

Yritys tai tutkimusorganisaatio voi valita vuosipalvelun, joka avaa pääsyn mukaan kaikkeen toimintaan CLICissä:

TKI-strategioiden (SRIAt =strategic research and innovation agenda) muodostus- ja vaikuttamistoiminta:

  • Olet mukana osallistumassa CLICin toimeenpanemaan teemaryhmätoimintaan sekä vaikuttamassa teemakohtaisten agendojen ja toimintasuunnitelmien määrittelyyn

Uudet ideat –toiminta:

  • Inspiroidu uusista näkökulmista ja hae ideoita CLICin tapahtumista. Verkostoidu uusien ja innovatiivisten yritysten kanssa StartUp- ja SME-tapahtumissamme. Hae uusia ideoita liiketoimintaasi ja tutkimukseen osallistumalla opiskelijoiden kanssa järjestettäviin CLIC Challenge Camp -kampanjoihin.   

Ekosysteemitoiminta:

  • Osallistu CLIC:in fasilitoimiin ekosysteemihankkeisiin (mm. 4Recycling, Green E2)
  • Hyödynnä ja pilotoi CLICin tarjoamia työkaluja ekosysteemien rakentamiseen ja hallinnointiin

Hankevalmistelutoiminta:

  • Osallistu yhteistä strategiatyötä (SRIA) tukevien yhteishankkeiden suunnitteluun kussakin teemassa
  • Ole mukana CLICin rakentamissa hankekonsortioissa
  • Hyödynnä CLICin tarjoamaa tukea konsortiosopimusten laatimisessa

VAIHTOEHTO 2

Vaihtoehtona laajalle osallistumiselle on osallistuminen ainoastaan yrityksen/tutkimuslaitoksen itsensä valitsemiin hankkeisiin, joiden valmistelutyöstä organisaatiolta veloitetaan hankekohtainen valmistelumaksu sekä komissiomaksu, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankevalmistelumaksu avaa pääsyn aina yhden hankkeen valmisteluun ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa kyseisen hankkeen sisältöön. Hankekohtainen osallistumismalli rajaa partnerin kuitenkin ulos muusta CLICin toiminnasta.

Lisätietoa palvelumalleista ja -maksuista saat ottamalla yhteyttä:

tiina.laiho@clicinnovation.fi, +358 400 854 888

 

 

Menu