GreenE2 logo

Suomi vihreän sähköistymisen avainosaajaksi

Mitä jos liikenteen polttoaineita ei tarvitsisikaan porata maankuoren alta? Mitä jos ne saataisiin ilmasta ja vedestä? Mitä jos fossiilisia polttoaineita tuottavien öljymaiden sijaan maailma voisi polttoainekaupassa kääntyä suomalaisten selluntuottajien puoleen?

LUT-yliopiston, Wärtsilän ja St1:n tänään julkaiseman dokumentin ”Hiilineutraali Suomi” äärellä syntyy tulevaisuudenkuvia Suomesta, jossa tuulivoiman lisärakentaminen on otettu vakavasti ja paperiteollisuuden liiketoiminta uudelleenmuotoiltu. Kaupan päälle on saatu kehitettyä maailmanlaajuisesti kysyttyä osaamista vetytaloudessa ja P2X-teknologioissa (Power-to-X eli sähkön muuttaminen muiksi tuotteiksi).

Raportti konkretisoi, mitä ’Vihreän sähköistymisen’ (’Green Electrification’) idea voisi tarkoittaa – tässä erityisesti liikennepolttoaineiden osalta Suomessa. Raportin lukemisen iloa mahdollisimman vähän häiritäkseni: siinä esitetään, millä edellytyksillä Suomi voi lopettaa nestemäisten liikennepolttoaineiden tuonnin ja lähteä viemään niitä sen sijaan.

Mitä vihreä sähköistyminen tarkoittaa?

Vihreän sähköistymisen perusidea on, että tulevaisuudessa käytössä on yltäkylläisesti uusiutuvaa sähköä, jonka avulla hiilineutraaliksi voidaan muuntaa paitsi energiasektori, myös muita teollisuudenaloja. Sähkön avulla voidaan tuottaa vedestä vetyä, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai syntetisoimalla sitä hiilidioksidin kanssa erilaisiksi tuotteiksi. Tällaisia voivat olla kemikaalit, synteettiset polttoaineet, metaani ja jopa ruoka. Tällaisia ’e-tuotteita’ voidaan käyttää myös energian varastointiin, mikä lisää energiajärjestelmän joustavuutta ja tehokkuutta.

Kuka muutoksen tekee?

Kyseessä on niin iso muutos, että sen toteuttamisessa ei onnistu mikään yritys tai tutkimuslaitos eikä edes koko energiasektori yksinään. Täytyy kehittää ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, lakeja ja säädöksiä sekä liiketoimintamalleja. Syntyy uusia yhteistyön muotoja ja osaamista, jota tarvitaan maailmassa kaikkialla, missä fossiilisista polttoaineista ja raaka-aineista pyritään eroon.

CLIC on tänä vuonna käynnistänyt työn vahvan suomalaisen toimijaverkoston luomiseksi vihreän sähköistymisen vision ympärille. Tavoitteena on hiilineutraali Suomi jo vuoteen 2035 mennessä. Samalla karttuu osaamista tuotteista ja palveluista, joiden vahva markkina-asema maailmalla halutaan varmistaa. GreenE2 on avoin innovaatioekosysteemi kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan omaa osaamistaan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan liittyen ”Power-to-X-to-Power and Products’ -arvoketjuun. Menossa on jo käytännön toimintaa yhteisten hankkeiden luomiseksi ja paljon Wärtsilän, LUTin ja St1:n kaltaisia visionäärisiä toimijoita.

Liity mukaan keskusteluun GreenE2 LinkedIn -ryhmässä.

Lisää tietoa verkostosta ja tavoista, joilla voit siihen osallistua, löydät CLIC Innovationin GreenE2-verkkosivuilta.