wind mills

Suomen ja Viron yhteinen vetylaaksohanke lähdössä liikkeelle

BalticSeaH2-projektissa luodaan Itämeren alueelle laaja, rajojen yli ulottuva vetylaakso, jonka keskus asettuu Etelä-Suomen ja Viron alueelle.

Projekti etenee seuraavaksi rahoitussopimuksen valmisteluun Clean Hydrogen Partnershipin kanssa, ja tavoitteena on saada 5-vuotinen hanke käynnistymään kesällä 2023. Hankekonsortioon kuuluu 44 kumppania yhdeksästä Itämeren maasta: mukana ovat Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja ja Ruotsi. Hanketta koordinoivat yhteistyössä CLIC Innovation Oy ja Gasgrid Finland Oy Suomesta. Projektin arvioitu kokonaisvolyymi on 33 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on EU-avustusta. Clean Hydrogen Partnership tukee eurooppalaisia vetylaaksohankkeita Euroopan komission REPowerEU-rahoituksella. 

BalticSeaH2 rakentaa ensimmäisen merkittävän, valtioiden rajat ylittävän vetylaakson Eurooppaan. Tavoitteena on luoda Itämeren alueelle integroitu vetytalous, joka mahdollistaa eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja alueen energiaomavaraisuuden. Suomen ja Viron välinen alue on optimaalinen paikka valtioita yhdistävän vetymarkkinan kehittämiseen, koska Suomenlahdella on jo sen mahdollistava infrastruktuuri: Suomen ja Viron välillä kulkee maakaasuputkisto, sähköverkko ja lisäksi aktiivista meriliikennettä. Hankkeella pyritään myös kehittämään Itämeren meriliikennettä hiilineutraaliksi. 

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mitä tukee merkittävä tuulivoimapotentiaalimme. Puhtaan vedyn tuotanto ja sen jalostaminen teollisuuden ja liikenteen käyttöön sekä uusiksi tuotteiksi luo kasvavia vientimahdollisuuksia. Lisäksi suunnitteilla on Nordic-Baltic-vetyputkisto, joka mahdollistaa Itämeren alueen vetytalouden kytkeytymisen Keski-Eurooppaan. BalticSeaH2-projektilla on erinomaiset edellytykset synnyttää vauhdikkaasti kasvava puhtaan vedyn markkina, joka nopeuttaa Itämeren alueen ja koko Euroopan vetytalouden kehittymistä.