Uudenmaan kiertotalouslaakso logo

Kiertotalouslaakson esiselvityshanke

Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanke kokoaa Uudenmaan alueella toimivien yritysten ja organisaatioiden näkemyksiä alueellisen kiertotaloustoiminnan nykytilasta ja käytännön kehittämistarpeista.

Esiselvityshanke luo konseptia kiertotalouslaaksolle

Esiselvityksessä luodaan konsepti kiertotaloustoiminnan tukemiseksi Uudellamaalla. Konsepti koostuu arvoketjujen ja toimijoiden kartoituksesta, avaintoimijoiden tunnistamisesta ja haastatteluista sekä kiertotalouden indikaattorien kehittämisestä. Tavoitteena on luoda yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa vahva pohja Uudenmaan kiertotalouslaakso-aloitteelle. Hanke tuo yhteen Uudenmaan tärkeimmät toimijat kiertotalouden eri osa-alueilla. Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, ja toteutuksessa mukana ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, CLIC Innovation Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto.

CLICin rooli hankkeessa

CLIC Innovation rooli hankkeessa on järjestää työpajat hyödyntäen ”Playbook” ekosysteemifasilitoijan työkaluja. Työpajoissa määritellään ekosysteemin näkemykset yhteisestä visiosta, missiosta ja tulevaisuuden tavoitteista kehitettävien alueiden ja kyvykkyyksien suhteen.

Lisätietoa hankkeesta: Uudenmaan kiertotalouslaakso