Energy

Power-to-X-to-Power and Products

‘Power-to-X-to-Power and Products’ (nimi vielä mietinnässä) jatkaa syksyn aikana toteutetun Blue Electrification -hankkeen (VTT, LUT, CLIC) tulosten jalkauttamista. Tavoitteena on rakentaa laaja poikkitoimialallinen ekosysteemi ja verkottua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: pia.saari@clicinnovation.fi, +358 40 1949 932