PLASTin

CLIC on rakentanut yhteistyössä keskeisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa muovihanketta jonka tavoitteena on parantaa vaikeasti kierrätettävien muovien kierrätysastetta keskeisillä muovia käyttävillä aloilla. PLASTin projektissa on tarkoitus tutkia lajittelu-, erottelu- ja kierrätysteknologioita sekä suunnitella systeemitason ympäristömyötäistä lähestymistapaa.

Rahoitushakemus on parhaillaan käsittelyssä.

Lisätietoja: pirjo.kaivos@clicinnovation.fi, +358 40 540 1796