Avoimet innovaatioekosysteemit, uhka vai mahdollisuus?

Usein kuulemme kysymyksen, miksi meidän pitäisi toimia avoimen innovaation ekosysteemeissä. Miksi tehdä yhteistyötä muiden kanssa oman liiketoiminnan kehittämisessä? Meillähän on alihankkijat, joita hyödynnämme tarvittaessa. Mikä on avoimen innovaation lisäarvo? Entä IPR-kysymykset? Entä liiketoimintamallit? Kuka omistaa ja mitä?

Toimiminen innovaatioekosysteemeissä on yrityksen kehittämisen ja tutkimustoiminnan keskeisiä strategisia kysymyksiä. Tarvitsemmeko muita ja jos tarvitsemme, niin mihin? Mikä on sellaista keskeistä osaamisaluettamme, jota emme jaa? Mitä osaamistamme olemme valmiit jakamaan? Löytyykö joltakin toiselta toimijalta tuotteita, palveluita, teknologioita, joita voisimme hyödyntää kustannustehokkaammin kuin luoda omia? Onko meillä tarjottavaa jonkun haasteen ratkaisemiseen osana jotain ekosysteemiä? Löytyykö sieltä mahdollisesti uutta liiketoimintaa? Haluammeko kehittää vain nykyisiä tuotteitamme ja palvelujamme vai siirtyä uusille toiminta-alueille? Muuttuuko liiketoiminta-alueemme radikaalisti?

Paljon kysymyksiä sekä haasteita, mutta myös paljon mahdollisuuksia. Globaalit muutostrendit kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos ja väestönrakenteen muutos vaikuttavat siihen, että kaikki toimialat ovat nykyään jonkinlaisessa murroksessa. Yritykset ja tutkimuslaitokset tarvitsevatkin uusia malleja ja toimintatapoja säilyäkseen hengissä ja kilpailukykyisinä. Toimiminen ekosysteemissä on yksi tavoista kehittää uutta liiketoimintaa, omaa kehittymistä ja kannattavuutta.

Mikä on ekosysteemi?

Ekosysteemi termi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja terminä sitä käytetään kuvaamaan hyvinkin erilaisia asioita.  Ekosysteemitermiä käytetään tässä yhteydessä kuvaamaan rakennetta tai prosessia, jossa erilaiset toisiaan täydentävät toimijat toimivat ja kehittävät yhdessä luodakseen erilaisia lisäarvoja.

Entä mitä ovat sitten ekosysteemioperaattorit ja mikä niiden tehtävä on?

CLIC Innovation toimii ns. ekosysteemioperaattorina, jonka tehtävänä on fasilitoida uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kehittymistä biotalouden, kiertotalouden, ympäristömonitoroinnin ja uusien energiajärjestelmien teemoissa. Tehtävämme on käytännössä yhdistää tutkimusta ja liiketoiminnan kehitystä ja työstää yhdessä ekosysteemien kanssa valittujen teemojen kehitystä eteenpäin.

CLIC:in tavoitteena on tehostaa ekosysteemitoimintaa ja nopeuttaa innovaatioiden tietä niiden synnystä kaupallistamiseen asti. CLIC:in lisäarvo omille ekosysteemeillemme on riippumattomuus, johtuen toimintamme non-profit luonteesta, sekä osaamisemme itse teemoissa ja ekosysteemijohtamisessa. Etsimme yhdessä ekosysteemien kanssa mahdollisimman optimaalisia, kestäviä ja liiketoiminnallisesti toteutettavia kokonaisuuksia. Toimimme innovaatioekosysteemien fasilitoijana, joka tuo yhteen parhaat osaajat ja liiketoiminnat, joiden strategioihin ekosysteemin osa-alueet liittyvät.

Business Finland on tunnistanut ja identifioinut tarpeen innovaatioekosysteemien operaattoritoiminnalle ja tukee ekosysteemitoimintaa nykyään myös ns. kasvumoottorirahoituksen kautta. Rahoituksella tuetaan sekä varsinaisten alustayhtiöiden pääomitusta että CLIC:in harjoittamaa ekosysteemioperaattori-toimintaa. Jo 14 erilaista ekosysteemiä tai alustayhtiötä on saanut rahoituksen; mukana on myös CLIC:in 4Recycling-innovaatioekosysteemi sekä CLIC:istä spin-offin tehnyt energia-alustayhtiö Flexens Oy. Lisätietoa muista Kasvumoottoreista: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit/

CLIC kehittää omaa ekosysteemitoimintaansa ”B2B Ecosystem Playbook” -hankkeella

CLIC käynnisti kesällä omien ekosysteemipalveluidensa ”Playbook” kehittämishankkeen. Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan työkaluja, palvelumallia ja palveluja liittyen ekosysteemioperaattoritoimintaan. Mukana hankkeessa ovat Vaasan yliopisto, VTT, Wärtsilä ja lukuisa määrä muita asiantuntijoita mm. palvelumuotoilutoimisto Hellon. Hankkeessa tutkitaan jo olemassa olevien ekosysteemien toimintaa ja kehitetään ekosysteemitoiminnan palvelupolkua ja siihen liittyviä palveluja palvelumuotoilun keinoin. Mukana pilotteina ja tutkimuksen kohteina ovat mm. Smart Energy Åland, Smart Otaniemi ja CEP-ekosysteemit sekä uusina palvelukonseptointipilotteina toimivat 4Recycling-ekosysteemi sekä Wärtsilän Smart Partner Campus.

Wärtsilä on yhtenä edelläkävijäyrityksenä liputtanut jo pitkään avoimen innovaatioekosysteemitoiminnan puolesta ja investoi vahvasti tähän toimintaan mm. rakentamalla uuden ”Smart Partner Campuksen” Vaasaan.

Ekosysteemitoiminnan tehostaminen ja avoimen innovoinnin ilmapiirin luominen Suomeen edistää pitkällä tähtäimellä kilpailukykyämme myös kansainvälisesti ja vaikuttaa myös startup ja pk-yritysten kasvun edellytyksiin positiivisesti. Lisätietoa Playbook-hankkeesta: tiina.laiho@clicinnovation.fi