Muovien kierrätyksen ja biopohjaisten materiaalien kehittämiseen verkosto rakenteilla

CLIC Innovation Oy lähtee kokoamaan ekosysteemiä haasteellisten muovien ja muoveja korvaavien biopohjaisten vaihtoehtojen kehittämiseen.

Synnytettävä  4Recycling-ekosysteemihanke on avoin muovien kierrätyksestä ja vaihtoehtoisista biopohjaisista materiaaliratkaisuista liiketoimintaa hakeville sekä aihepiiriin liittyvän osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Jos teema kiinnostaa, ole yhteydessä meihin!

Toiminnan tavoite on synnyttää Suomeen uusi globaalia liiketoimintaa toimeenpaneva poikkitoimialallinen muovien ja biopohjaisten materiaalien kehittämisen ja kierrätyksen verkosto. Kantavat teemat ovat “design, reduce, reuse, recycle, recover & redesign”.

Hanke on ensimmäinen askel yhteistoiminnassa, jossa tähdätään rakentamaan poikkitoimialallisesti kestävää hiilipohjaisten materiaalien markkinaa. Liiketoimintaa haetaan sekä palveluista että teknologian ja uusien materiaalien, jalosteiden ja kierrätystuotteiden viennistä.

Ekosysteemin kasaamisvaiheessa yhteistyökumppaneina CLIC Innovationin kanssa ovat olleet Business Finland ja toimialojensa johtavat yritykset Andritz, BMH Technology, Borealis, Fortum Waste Solutions, Fortum, Kemira, Lassila & Tikanoja, Metsä Fibre, Metsä Board, Metsäliitto Osuuskunta, Neste, Stora Enso, UPM-Kymmene, Valmet sekä Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry.

Ekosysteemihankkeen keskeisiä aktiviteetteja ovat:

  • koota yhteen aiheessa tehtävät julkiset hankkeet sekä relevantit toimijat Suomessa sekä verkottaa toiminnan valittuihin kv-kumppanuuksiin maailmalla
  • luoda yhteistä visiota ja tiekarttaa liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiselle teemassa
  • fasilitoida poikkitoimialaista yhteistyötä ja toimeenpanee vaikuttamistyötä toimintaympäristön kehittämiseksi kestävän kehityksen liiketoiminnoille myönteiseksi ja esteiden purkamiseksi
  • valmistella tarvittavat teollisuuden ja tutkimusmaailman yhteishankkeet osaamisaukkojen täyttämiseksi.

Tällä hetkellä valmistelussa on muovien kierrätyksen laaja tutkimus- ja kehittämishanke ja seuraavaksi edetään tarkastelemaan biokomposiittien sekä päivittäistavarakaupan pakkaamisen kehittämistarpeita.

4Recycling-ekosysteemihanke on saanut Business Finlandin rahoituksen ja on osa Business Finlandin Kasvumoottori-toimintaa.

Lisätietoja 4Recyclingista antavat

Teija Laitinen Teija.laitinen@clicinnovation.fi ja

Pirjo Kaivos Pirjo.kaivos@clicinnovation.fi ja

Business Finlandin kasvumoottoreista Tiina Tanninen-Ahonen tiina.tanninen-ahonen@businessfinland.fi .