Documents

4Recycling RDI roadmaps

There is a roadmap for each of the four focus areas. The work will continue by implementing the results and actively keeping an eye on the emerging R&D&I needs that should be brought to the roadmap. We will keep you posted of the next steps in that space.

4Recycling Market shaping plans

Market shaping  is about improvement of a current market or creation of a new market. The goal is to create a favorable business environment. Market shaping requires deep understanding of the players and the mechanisms in the market and how to cooperate and influence them. Market shaping approach helps companies and ecosystem actors to produce a common roadmap and an implementation plan for the necessary activities, possible and feasible to influence and develop in the markets and operational environment

4Recycling Annual Forum materials

4Recycling Annual Forum was held on 29 August 2022. The program contained a summary of the main outcomes of the first phase of the ecosystem orchestration. EXPANDFIBRE and PackageHeroes programmes shared their experiences of collaboration, and new collaboration partners like Borealis SPIRIT were introduced.

You can find the presentations and recordings here.

4Recycling design survey

Expert interviews were conducted to support the design of the innovation ecosystem. The interviewees represented companies for which packaging or package material handling is in a key role in the business. Survey analyzed the research and development needs of the sector.

Ruokapakkaamisen tulevaisuuden visiot (only in Finnish)

Millainen on tulevaisuuden ruokapakkaus? Ruokapakkaamisen visioita luotiin 19.5.2020 yritysten ja muiden sidosryhmien yhteisessä verkkotyöpajassa pohjaksi ruokapakkaamisen tiekarttatyölle Suomessa. Visioita luotiin niin kierrätyksen kuin pakkausten materiaalienkin näkökulmista, mutta työssä huomioitiin myös radikaalit visiot “jostain ihan muusta”. Ruokapakkaamiseen vaikuttavista trendeistä merkittävimpinä nähtiin muun muassa ilmastonmuutos, kulutuskäyttäytymisen muutos sekä ruokahävikin ja pakkausmuovin vähentäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten trendit voivat vaikuttaa ruokapakkausten tulevaisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Ruokapakkausten tulevaisuuden visiotyö tuotti eri näkökulmista laajalla sidosryhmäjoukolla mielenkiintoisen kattauksen visioita, jotka tulevat tukemaan sekä tiekarttatyötä, että organisaatioiden omaa strategiatyötä.

Package-Heroes jatkaa työtä muodostamalla erilaisia tulevaisuuspolkuja ja CLIC Innovation kokoaa tulosten pohjalta 4Recyclingin puitteissa yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tekemään tarvittavaa yhteistutkimusta TKI-projekteissa, jotta tulevaisuuden visiot ovat mahdollisia toteuttaa.

Ruokapakkaamisen tulevaisuus työpaja -esitysmateriaali