GreenE² -ekosysteemin orkestrointihakemus on saanut Business Finlandin myönteisen rahoituspäätöksen

Green Electrification -ekosysteemiprojektin keskeinen ajatus on, että uusiutuvan sähkön runsas saatavuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paitsi energiasektorilla myös muilla teollisuuden aloilla. Sähköä voidaan käyttää vedyn tuottamiseen vedestä, jota voidaan käyttää sellaisenaan, tai syntetisoida vety hiilidioksidin kanssa tuotteiksi, joita voivat olla kemikaalit, synteettiset polttoaineet, metaani ja jopa ruoka. Näitä ns. e-tuotteita voidaan käyttää myös energian varastointiin, mikä tuo energiajärjestelmään kaivattua joustavuutta. Tämän valtavan muutoksen helpottamiseksi tarvitaan laajaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää niin uuden tekniikan, uudenlaisen sääntelyn kuin uusien liiketoimintamallienkin kehittämistä ja käyttöönottoa. Samanaikaisesti tämä muutos luo Suomelle merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka projektin tavoitteena on ottaa haltuun.

Green Electrification tai GreenE² kuvaa tulevaisuuden visiota, globaalien markkinoiden potentiaalia, tavoiteltuja hyötyvaikutuksia, tarvittavia toimia ja ekosysteemiorkestraattorin roolia uuden kilpailuedun luomiseksi Suomeen seuraavan vuosikymmenen aikana.

GreenE² on avoin innovaatioekosysteemi kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia “power-to-X-to-power and products” teemaan liittyen. Samaan aikaan GreenE2 pyrkii Suomen kunnianhimoiseen tavoitteeseen tulla ilmastoneutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä.

VTT ja LUT tekivät aihepiirissä arvokasta työtä Blue Electrification -hankkeessa syksyllä 2019 ja GreenE2 jatkaa aloitettua työtä.

GreenE2:n rahoittajat ovat CLIC Innovation Oy, Business Finland ja yritykset. Ekosysteemin perustajina toimivat yritykset ovat Flexens, Fortum Oyj, Wärtsilä, St1, Vantaa Energy, AFRY, Gasum, Helen, Energy Industry, Valmet, UPM, SSAB, ABB, Elenia ja Neste.

Lisätietoja: lauri.kumpulainen@clicinnovation.fi, +358 40 054 8544

Menu