Hankeuutisia

Olemme mukana useissa mielenkiintoisissa biotalouden, energian ja kiertotalouden hankkeissa. Lue lisää rahoittajan käsittelyssä ja työn alla olevista hankkeistamme!

Uusimmat rahoituksen saaneet, käsittelyssä ja työn alla olevat hankkeet

Uusimmat rahoituksen saaneet hankkeet

Co-Innovation-projekti Highly Optimized Energy Systems (HOPE) sai myönteisen rahoituspäätöksen ja starttaa 13.11.2020. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla parannetaan koko energiajärjestelmän energiatehokkuutta ja edistetään eri sektoreiden välistä integraatiota. Projektissa on mukana kaikkiaan 11 yritystä ja 4 tutkimusorganisaatiota. Lue lisää

Rahoittajan käsittelyssä olevat hankkeet

Innovative Small Hydropower in Central Asia (ISHCA)
CLIC on syksyn alussa osallistunut kansainvälisen energiaprojektin valmisteluun yhdessä 12 muun osapuolen kanssa. Projektilla edistettäisiin energiajärjestelmän murrosta teknologisten innovaatioiden kautta. Valtioiden rajat ylittävien uusiutuvien energiaresurssien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö on vahvasti läsnä tässä projektiehdotuksessa, jonka nimi on “Innovative Small Hydropower in Central Asia” eli ISHCA. Se osallistuu Euroopan komission Horizon2020-ohjelman hakuun LC-SC3-RES-34-2020.

CLIC tarjoaa projektiin erikoisosaamista kokonaisvaltaisesta viestinnästä. Tämä tarkoittaa työskentelyn fasilitoimista sen alusta loppuun niin, että sidosryhmien sitouttamisen kautta saadaan tuloksia, joiden popularisointi on lopulta yksinkertaista ja jotka painavat vaikuttajaviestinnässä.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä vastaavan kaltaisissa laaja-alaisissa hankkeissa, jotka tähtäävät energiamurrosten eteenpäin sysäämiseen, ota yhteys Minna Näsmaniin.

Työn alla olevat hankkeet

Biotalous

Biotalouden teemoissa on menossa kaksi hankevalmistelua: 1) Biokomposiitit ja niiden kierrätys sekä 2) Biopohjaiset sideaineet.

Biokomposiitit ja niiden kierrätys
CLICin biokomposiittien kehityksen ja kierrätyksen tutkimushankevalmistelu etenee hyvin. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhdessä muotoilema tämänhetkinen hankesisisältö on seuraavanlainen:

Tavoitteemme on lähettää Business Finlandille Co-Innovation-rahoitushakemus Q1/2021. Kutsumme aiheesta kinnostuneita yrityksiä mukaan hankkeeseen! Mikäli olet kiinnostunut, lähetä sähköpostia tai soita Teija Laitiselle: teija.laitinen@clicinnovation.fi, puh. 040 529 5886 joulukuun  2020 aikana. Tule mukaan koko arvoketjun kokoavaan yhteiseen kehittämiseen tämän teeman aihepiirissä!

Biopohjaiset sideaineet
CLICin biopohjaisten sideaineiden hankevalmistelun tämänhetkinen sisältö on seuraavanlainen:

Hanketta muotoillaan yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tähtäimessä uudet biopohjaiset, dispergoitavat päällysteet paperille ja kartongille sekä puutuotteiden liimat. Tähtäämme jättämään Business Finlandille konsortion Co-Innovation-tyyppisen rahoitushakemuksen Q1/2021. Kutsumme tässäkin teemassa yrityksiä mukaan hankevalmisteluun. Yritys, ole yhteydessä Teija Laitiseen teija.laitinen@clicinnovation.fi, puh. 040 529 5886 12/2020 mennessä ja tule mukaan kehittämään biopohjaisia päällysteitä ja liimoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa!

Hankevalmistelut toteuttavat uutta CLICin biotalouden tutkimus- ja innovaatioagendaa sekä tukevat 4Recycling-ekosysteemin tavoitteita löytää korvaavia tuotteita fossiilipohjaisille raaka-aineille.

Kiertotalous

“Veden kiertotalous teollisissa prosesseissa”
Hankevalmistelu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tavoitteena on saada co-innovation projektisuunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Lisätietoja: Pirjo Kaivos ja Pia Salokoski.

Energia

Green and efficient production of hydrogen and cost-efficient utilization of CO2
Valmisteltavassa co-innovation-hankkeessa pyritään tutkimaan ja kehittämään vihreän vedyn valmistusta, löytämään uusia menetelmiä ja parantamaan olemassa olevien tehokkuutta. Myös vedyn hyödyntäminen eri toimialoilla, kuljetus ja varastointi ovat valmistelussa mukana. Hiilidioksidin osalta kehitetään myös uusia talteenottomenetelmiä, hyödyntämispolkuja ja kiertotaloutta. Lisäksi valmistelussa olevassa hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden yhteystuotantolaitoksen edellytyksiä; Mikä on potentiaalisian ja arvokkain tuote (tuotemix) missäkin olosuhteessa. Myös regulaation tilannetta ja kehitysnäkymiä tarkastellaan ja vaikutuksia mallinnetaan. Jos kiinnostuit, ota yhteys Pia Salokoskeen.

Electrification and energy efficiency improvement of industrial processes
Tässä teollisuuden sähköistämiseen liittyvässä hankevalmistelussa tutkitaan sähköavusteista polttoprosessia. Valmistelussa oleva co-innovation projekti keskittyy hybridiratkaisuihin sähköllä kuumennettavan rumpu-uunin ja sähköavusteisen polttoprosessin T&K&I työssä. Hankkeessa tehdään myös teknis-taloudellista laskentaa ja pyritään uusiin automaatioratkaisuihin. Jos kiinnostuit, ota yhteys Minna Näsmaniin.

Menu