Documents

Ruokapakkaamisen tulevaisuuden visiot

Millainen on tulevaisuuden ruokapakkaus? Ruokapakkaamisen visioita luotiin 19.5.2020 yritysten ja muiden sidosryhmien yhteisessä verkkotyöpajassa pohjaksi ruokapakkaamisen tiekarttatyölle Suomessa. Visioita luotiin niin kierrätyksen kuin pakkausten materiaalienkin näkökulmista, mutta työssä huomioitiin myös radikaalit visiot “jostain ihan muusta”. Ruokapakkaamiseen vaikuttavista trendeistä merkittävimpinä nähtiin muun muassa ilmastonmuutos, kulutuskäyttäytymisen muutos sekä ruokahävikin ja pakkausmuovin vähentäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten trendit voivat vaikuttaa ruokapakkausten tulevaisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Ruokapakkausten tulevaisuuden visiotyö tuotti eri näkökulmista laajalla sidosryhmäjoukolla mielenkiintoisen kattauksen visioita, jotka tulevat tukemaan sekä tiekarttatyötä, että organisaatioiden omaa strategiatyötä.

@Package-Heroes jatkaa työtä muodostamalla erilaisia tulevaisuuspolkuja ja CLIC Innovation kokoaa tulosten pohjalta 4Recyclingin puitteissa yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tekemään tarvittavaa yhteistutkimusta TKI-projekteissa, jotta tulevaisuuden visiot ovat mahdollisia toteuttaa

4Recycling design survey –

Expert interviews were conducted to support the design of the innovation ecosystem. The interviewees represented companies for which packaging or package material handling is in a key role in the business. Survey analyzed the research and development needs of the sector.

Menu