17.12.2015 – CLIC Innovation Oy:n koordinoima laaja energia-alan FLEXe-yhteenliittymä osallistuu Euroopan komission SET-Planin tavoitteiden toteuttamiseen.

”Me Suomessa olemme heränneet sääriippuvan, uusiutuviin tuotantomuotoihin perustuvan energiantuotannon ja kuluttajien muuttuvan roolin vaatimaan energiajärjestelmän globaaliin muutokseen eturintamassa. CLIC Innovation Oy:n koordinoima FLEXe-yhteenliittymä tutkii, kehittää ja demonstroi joustaviin uusiin energiajärjestelmiin liittyviä ratkaisuja. Yhteenliittymä on ainulaatuinen, sillä edustajia on koko energia-alan arvoverkosta ja tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan koko systeemiä. Aktiivisina osallistujina on energiantuottajia, -myyjiä sekä kanta- ja jakeluverkon operaattoreita, samoin kuin tiedonvaihdon parantamiseen tähtääviä kehittäjiä sekä palvelujen tuottajia.” kertoo kehityspäällikkö Teija Laitinen CLIC Innovation Oy:stä.

Euroopan komissio on asettanut omalta osaltaan energiajärjestelmän muutokseen tähtääviä tavoitteita SET-Planissä (Strategic Energy Technology Plan), jonka tavoitteena on saada Euroopan energiasektorista entistä kilpailukykyisempi globaaleilla markkinoilla. FLEXe-konsortio osallistuu SET-Planin toteutukseen ja näkee tärkeänä suomalaisen osaamisen esilletuonnin.

”Suomalaisen kilpailukyvyn kannalta on merkittävää, että meillä on valmis osaajajoukko, johon kuuluu huippuasiantuntijoita 17 yrityksestä ja 10 tutkimuslaitoksesta. FLEXe-konsortiossa on globaalien energiayritysten rinnalla kasvuyrityksiä omilla niche osaamisillaan”, Laitinen luettelee.

Edelläkävijyys myös tulevaisuudessa

Suomalaiset ovat tällä hetkellä energiajärjestelmäkehityksen globaaleja edelläkävijöitä ja FLEXe-yhteenliittymän tavoitteena on varmistaa asemamme eturintamassa myös tulevaisuudessa, kun uusia joustavia energiajärjestelmäratkaisuja suunnitellaan, rakennetaan ja operoidaan. FLEXe tähtää ratkaisujen todentamiseen demonstroimalla ja näkeekin sen mahdollistamisen erityisen tärkeänä.

Yhteistyön tavoitteena on synnyttää ratkaisuja energiajärjestelmään, joka on sekä kestävän kehityksen mukainen että kustannustehokas ja käyttövarma, ja joka hyödyntää maksimaalisesti kotimaisia, uusiutuvia ja puhtaita energiantuotantomuotoja.

CLIC Innovation Oy koordinoi cleantechin ja biotalouden hankekokonaisuuksia, joissa rakennetaan systeemisiä ratkaisuja, joihin yksittäisillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta. CLICi on yli organisaatiorajojen menevä ketterä verkosto. Lähtökohtana on elinkeinoelämän tarpeista lähtevä yhteistyö, johon sisältyy strateginen tutkimus, soveltava tutkimus, uusien teknologioiden pilotointi ja ratkaisujen demonstrointi. Voittoa tavoittelemattoman CLIC Innovation Oy:n osakkeenomistajina on 30 yritystä ja 17 yliopistoa ja tutkimuslaitosta. www.clicinnovation.fi

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contacts:

Teija Laitinen

Development Manager

+358 40 5295 886

teija.laitinen@clicinnovation.fi

CLIC Innovation