Tue 10 May 2016 - Tue 10 May 2016

Työpaja pienjännitteisen tasasähkönjakelun käytännön soveltamisesta – Ilmoittaudu mukaan!

Tasasähkönjakelun järjestelmärakenteet ja älykkäät toiminnallisuudet

Tiistai 10.5.2016, Maslov, Technopolis Innopoli 3, Espoo. Ilmoittaudu 29.4. mennessä: http://bit.ly/1UknRXE

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) järjestää yhdessä Elenia Oy:n, Ensto Finland Oy:n ja CLIC Innovation Oy:n Flexible Energy Systems FLEXe -ohjelman kanssa päivän mittaisen työpajan 10.5.2016 Espoon Otaniemessä pienjännitteisen tasasähkön (LVDC) käyttämisestä yleisessä sähkönjakelussa. Työpajassa haetaan vastauksia mm. siihen, miten LVDC-sähkönjakelujärjestelmän toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää niin sähkömarkkinoilla kuin jakeluverkon hallinnassa. Työpajaan ilmoittaudutaan em. linkin kautta. Ilmoittautuminen päättyy 29.4.2016. Työkieli on suomi.

Työpaja on osa syksyllä 2015 käynnistynyttä ja vuoden 2017 loppuun asti jatkuvaa LVDC RULES -hanketta. Hankkeen aikana järjestetään neljä vastaavaa julkista työpajaa, joista jokainen keskittyy omaan teemaansa. Työpajoihin osallistuvat saavat käyttöönsä uusinta tutkimustietoa ja voivat vaikuttaa asiantuntemuksellaan ratkaisuiden kehittämiseen. Ensimmäinen työpaja on suunnattu erityisesti jakeluverkkoyhtiöille ja sähkön vähittäismyyjille sekä verkostoautomaatioon, mittausjärjestelmiin ja kysynnänjoustoon ratkaisuita tarjoaville laitetoimittajille ja palveluntuottajille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Työpajan ohjelma:

8:30     Rekisteröityminen ja aamukahvit

9:30     Työpajan avaus

9:45     Seminaariosuus: alustukset päivän aiheeseen

11:30   Lounas

12:15   Työpajaosuus: työskentelyä pienryhmissä

14:30   Iltapäiväkahvi

15:00   Työpajan tulosten yhteenveto ja keskustelu

16:30   Työpaja päättyy

Aiempien tutkimushankkeiden (esim. Smart Grids and Energy Markets) aikana LVDC-tekniikka on osoittanut sekä taloudellisen potentiaalinsa että toimivuutensa todellisessa käyttöympäristössä. Tutkimuksen tuloksena Suomeen on syntynyt ainutlaatuinen tasasähkönjakelun osaamiskeskittymä. Laajamittaisen käytön edellyttämiä teollisia tuotteita ja verkostoja ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa.

LVDC RULES -hanke tähtää tuotantokäyttöön soveltuvien teknisten ratkaisuiden sekä toimintamallien ja kumppaniverkostojen kehittämiseen. Lisäksi valmistellaan tasasähköosaajien koulutusta asentajista suunnittelijoihin. Tavoitteena on mahdollistaa tasasähkönjakelun laajamittaisen tuotantokäytön aloittaminen ja edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen. LVDC Rules -hanke on osa Tekesin Green Growth -ohjelmaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa LUT, Ensto Finland Oy ja Elenia Oy. Lisäksi työtä ohjaamassa on mukana: Asset Vision Oy, HSK Sähkö Oy, PEQS Engineering ja Visedo Oy.

Lisätietoja: Tero Kaipia, LUT, p. 050 577 3922, (tero.kaipia@lut.fi)

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CLIC Innovation