Mon 16 January 2017 - Mon 16 January 2017

clic_arvi_sposti_banneri_v1_tyhja-jpg

ARVOa kiertotaloudesta – Materiaalien arvovirrat (ARVI) -ohjelman tulokset julkaistiin ohjelman tulosseminaarissa 16.1.2017

Materiaalien kestävä kierrätys edellyttää korkeatasoista teknologiaa sekä selkeää näkemystä kokonaisuudesta – kiertotaloudesta. Tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat vahvisti molempia.

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko maailmassa ilmaston lämmetessä, jätemäärien kasvaessa ja luonnonvarojen huvetessa. Kiertotaloudessa tuotteet saavat uusia käyttäjiä ja käyttötarkoituksia ennen kuin niistä luovutaan ja niiden materiaalit käytetään uudelleen.

Tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat kohdistui ennen kaikkea materiaalien kestävään kierrätykseen. Ohjelma keräsi alan merkittävät suomalaiset teknologia- ja palveluyritykset sekä tutkimuslaitokset ensimmäistä kertaa yhteisten tutkimuskysymysten ääreen. Yhteistyön ansiosta tutkijat pystyivät tarkastelemaan materiaalivirtoja systeemisestä näkökulmasta eli  kokonaisuuksina ja selvittämään niiden merkitystä kiertotaloudessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ohjelmassa saavutetut tutkimustulokset tarjoavat keinoja edistää yksittäisten materiaalien talteenottomenetelmiä ja uusiokäyttöä. Lisäksi ohjelmassa luodut toimintamallit tukevat materiaalivirtojen alueellista analysointia ja edistävät siten materiaalien laajamittaista kierrätystä. Kaiken kaikkiaan ohjelma vahvisti alan kotimaista osaamista ja kilpailukykyä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla.

Lähes kolme vuotta kestänyt tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat eli ARVI päättyi vuoden 2016 lopussa. Ohjelmaan osallistui 22 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Tutkimuksen kokonaisarvo oli noin 10 miljoonaa euroa, josta yritykset rahoittivat 35 prosenttia, julkiset tutkimuslaitokset 15 prosenttia sekä Tekes 50 prosenttia.

Helsingin Messukeskuksessa 16.1. järjestetty tilaisuus toi tuo yhteen alan asiantuntijat, tutkijat, yritykset ja päättäjät.

Seminaarissa julkaistiin ohjelman laaja sähköinen loppuraportti tulosaineistoineen: http://arvifinalreport.fi  Linkin kautta löytyy myös seminaarissa esillä olleet posterit kunkin teeman alta.

Suomenkielinen tiivistelmä tulosnostoineen on luettavissa CLICin issuu.com tilin kautta klikkaamalla tätä linkkiä. 

 

Seminaarin ohjelma:

Seminaarin puheenjohtaja ARVIn ohjausryhmän puheenjohtaja Toni Andersson, Ekokem

Keynote-sessio                   

10:00 – 10:15      Avaussanat, Tommy Jacobson CLIC Innovation

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle

10:15 – 10:45      Voiko Suomesta tulla kiertotalouden mallimaa? Jyri Seppälä, SYKE

10:45 – 11:05      Kilpailukykyä ja vientiä kiertotaloudesta, Hannu Lepomäki, Eera Waste Refining

11:05-11:25        Kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä – Case Lahti, Saara Vauramo, Lahden kaupunki

11:25 – 11:40      ARVI – Uutta liiketoimintaa systeemisellä resurssitehokkuudella, Pirjo Kaivos, CLIC Innovation

11:40 – 12:00      Postereiden pitchaus, ARVIn teemavetäjät (Leena Aarikka-Stenros / TUT, Saku Mäkinen/TUT, Helena Dahlbo / SYKE, John Bacher / VTT, Mika Horttanainen / LUT, Kirsi Korpijärvi / VTT, Tuuli Myllymaa / SYKE, Ari Serkkola / Aalto-yliopisto)

12:00 – 13:20      Lounas                  

ARVIn tuloksia liiketoiminnan kehittämisen tueksi                                             

13:20 – 13:40      Kiertotalous liiketoimintana: systeemisyyden haasteet ja mahdollisuudet kansainvälisessä kentässä, Leena Aarikka-Stenros, TUT

13:40 – 14:20 Muovivirrat resurssina

  • Muovien ja muovijätteiden virrat Suomessa, Olli Sahimaa, SYKE
  • Värin poistolla arvoa kierrätysmuovivirralle, Outi Härkki, VTT
  • Kierrätysmateriaalit komposiittien raaka-aineina, Timo Kärki, LUT
  • ARVI-verkostoitumista Suomessa – Tärkeä tuki Borealiksen kestävän kehityksen strategian toteuttamiseen paikallisesti, Salla Roni-Poranen, Borealis Polymers

14:20 – 14:40     Systeemisellä ymmärryksellä kestävyyttä ja liiketoimintaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn Kiinassa ja Brasiliassa, Mika Horttanainen, LUT

14:40 – 15:10      Kahvitauko                           

15.10 – 15:30      Getting most out of the thermal drying to stay within the planetary boundaries for the nitrogen cycle, Ivan Deviatkin, LUT

15:30 – 15:50      Monitoroinnilla lisää tehoa jätekeräykseen ja materiaalien kierrätykseen, Ari Serkkola, Aalto-yliopisto, Sakari Oikarinen, Tietomitta Oy

15:50 – 16:10      Tuotesuunnittelun vaikutukset matkapuhelimen kierrätettävyyteen, John Bachér, VTT

Metallin kierrätyksen näkökohdat, Ilkka Kojo, Outotec

16:10 – 16:30      Arvoaineiden terminen erotus voimalaitosolosuhteissa, Martti Aho, VTT, Merja Hedman, Valmet Technologies

16.30 – 16:40      Päätössanat, Toni Andersson, Ekokem

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contacts:

Pirjo Kaivos

Portfolio Manager

+358 40 540 1796

pirjo.kaivos@clicinnovation.fi

CLIC Innovation